Strona głównaActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica


 

DOI:10.18778/1427-9711

 URI: 11089/2841

ISSN 1427-9711 (print)   eISSN 2353-6063 (online)

 logo repozytorium 

Folia Geographica Physica - na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

(OPEN JOURNAL SYSTEMS)

e-mail:folia.geo.physica@uni.lodz.pl

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, geoekologii, geologii i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska.

Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace: krótkie doniesienia naukowe (komunikaty naukowe), materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

Czasopismo jest indeksowane - znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wszystkie publikacje czasopisma dostępne są online.

Bazy referencyjne:


Dostęp do artykułów tomu 17 (Repozytorium UŁ)

 Dostęp do artykułów tomu 16 (Repozytorium UŁ)

 Dostęp do artykułów tomów 1-15