Strona głównaActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica


 

DOI:10.18778/1427-9711    URI: 11089/2841  ISSN 1427-9711 (print)   eISSN 2353-6063 (online)

 logo repozytorium 

Folia Geographica Physica - na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

(OPEN JOURNAL SYSTEMS)

e-mail:geogrfiz@geo.uni.lodz.pl

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku, od 2013 r. ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac mieści się w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych  – od ujęcia globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo dedykowane jest w szczególności młodym badaczom. Artykuły naukowe drukowane są w języku polskim ze streszczeniem angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem polskim.

Głownym celem Czasopisma jest publikacja recenzowanych artykułów naukowych, prezentujących wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym. W części Kronika ukazują się inne prace, m.in.: doniesienia (komunikaty) naukowe, cenne dane badawcze, materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia, biografie i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi i środowisku.

Oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest wersja online, publikowana w formacie PDF. Pliki prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (DOI, starsze sygnowane URI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wszystkie publikacje czasopisma dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica zostało włączone na listę czasopism punktowanych z liczbą 20 punktów (grudzień 2021).

  Dostęp do artykułów tomów 1-21

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica - przesyłanie tekstów