Strona głównaActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica


 

DOI:10.18778/1427-9711    URI: 11089/2841  ISSN 1427-9711 (print)   eISSN 2353-6063 (online)

 logo repozytorium 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica - przesyłanie tekstów

(OPEN JOURNAL SYSTEMS)

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku, od 2013 r. ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac mieści się w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych  – od ujęcia globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo dedykowane jest w szczególności młodym badaczom. Artykuły naukowe drukowane są w języku polskim ze streszczeniem angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem polskim.

Głownym celem Czasopisma jest publikacja recenzowanych artykułów naukowych, prezentujących wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym. W części Kronika ukazują się inne prace, m.in.: doniesienia (komunikaty) naukowe, cenne dane badawcze, materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia, biografie i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi i środowisku.

Oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest wersja online, publikowana w formacie PDF. Pliki prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (DOI, starsze sygnowane URI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wszystkie publikacje czasopisma dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica posiada na liście czasopism 40 punktów (2023).

  Dostęp do artykułów tomów 1-22