Strona głównaActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica


 

DOI:10.18778/1427-9711

 URI: 11089/2841

ISSN 1427-9711 (print)   eISSN 2353-6063 (online)

 logo repozytorium 

Folia Geographica Physica - na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

(OPEN JOURNAL SYSTEMS)

e-mail:folia.geo.physica@geo.uni.lodz.pl

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik w wersji elektronicznej i papierowej, od 2019 wyłącznie w wersji elektronicznej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, geoekologii, geologii i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony środowiska oraz zastosowań GIS w badaniach środowiska.

Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace: materiały konferencyjne, recenzje, opracowania biograficzne a także sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.

Bazy referencyjne:


Dostęp do artykułów tomu 17 (Repozytorium UŁ)

 Dostęp do artykułów tomu 16 (Repozytorium UŁ)

 Dostęp do artykułów tomów 1-15