Redakcja naukowo-dydaktyczna

Recenzent

 

Efektywne albedo powierzchni miejskiej 


Autor Włodzimierz Pawlak

Promotor prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak