Redakcja Folia Geographica Physica informuje, że materiały zeszytu 13 są do pobrania na stronie Repozytorium UŁ