Informacje dla autorów

Redakcja czasopisma czuje się w obowiązku dbania o wysokie standardy wydawnicze i etyczne, w związku z tym przyjmuje szereg rozwiązań, a w szczególności:

  • wprowadza zabezpieczenia przed przypadkami „ghostwriting” i/lub „guest authorship”;
  • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji, udziału procentowego, autorstwa założeń pracy, metod, elementów technicznych);
  • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia źródeł finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów;
  • prowadzi działania zapewniające poszanowanie praw autorskich (system antypagiatowy);
  • nie pobiera opłat za przedłożenie pracy ani za procedurę recenzowania. 

Redakcja prosi autorów o uwzględnienie następujących wymogów:

Wymogi dla autorów: w pliku pdf do pobrania    w pliku doc do pobrania