Procedura recenzowania


Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie Folia Geographica Physica są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzetów - doświadczonych specjalistów w danej dyscyplinie. Recenzenci pochodzą z innej jednostki (wydziału, uczelni), niż autor.

Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma

Nadsyłane do publikacji prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Każdy artykuł prezentujący dane empiryczne analizowany jest przez redaktora statystycznego. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów. Zasadą jest ocenianie pracy przez dwóch recenzentów spoza jednostki w której afilowany jest autor artykułu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy pochodzącej z artykułów przed ich opublikowaniem. Zasadą jest ocenianie prac przez dwóch recenzentów w sposób poufny ("double-blind review").  Jeśli utrzymanie zasady poufności nie jest możliwe, Redakcja ustala, czy między recenzentami a autorem nie występuje konflikt interesów. Recenzent składa w tej sprawie odpowiednie oświadczenie pod treścią recenzji.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:

 • wersja polska do pobrania: PDF
 • wersja angielska do pobrania: PDF
 
 
Lista recenzentów czasopisma w roku 2018
 
 • Bernard Gałka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Bogusław Michał Kaszewski (Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie)
 • Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie)
 • Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Paweł Przepióra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Jadwiga Stanek-Tarkowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Wojciech Tołoczko (Uniwersytet Łódzki)
 • Robert Twardosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)


Lista recenzentów czasopisma w roku 2017

 • Marcin Becher (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Tadeusz Ciupa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach)
 • Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Elżbieta Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Łukasz Mendyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Jerzy Sikora (Uniwersytet Łódzki)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
 • Juliusz Twardy (Uniwersytet Łódzki)
 

Lista recenzentów czasopisma w roku 2016

 • Ryszard Krzysztof Borówka (Uniwersytet Szczeciński)
 • Volodymyr Demczenko (Naukowy Instytut Badań Regionalnych NAN we Lwowie, Ukraina),
 • Stanisław Fedorowicz (Uniwersytet Gdański),
 • Renata Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Marcin Kolejko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Krzysztof Kożuchowski (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Józef Kukulak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Ján Novotný (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
 • Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Joanna Popławska (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
 • Piotr Weckwerth (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
(w 2016 r. odrzucono 3 złożone artykuły)
 

Lista recenzentów czasopisma w roku 2015

 • Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki)
 • Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Renata Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
 • Maciej Jaskulski (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
 • Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
 • Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Ján Novotný (Slovak Academy of Science)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Jacek Szmańda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Lucyna Wachecka-Kotkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
 • Krzysztof Wroński (independent scientist)
 • Marek Zawilski (Politechnika Łódzka)
 • Maciej Ziułkiewicz (Uniwersytet Łódzki)
(w 2015 r. odrzucono 2 złożone artykuły)


Lista recenzentów czasopisma w roku 2014

 • Karol Augustowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Marek Jóźwiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
 • Ján Novotný (Slovak Academy of Sciences)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
 • Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Karolina Smętkiewicz (Urząd Miasta w Uniejowie)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


Lista recenzentów czasopisma w roku 2013

 • Wacław Florek (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Arkadiusz Jaksa (Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi)
 • Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Artur Zieliński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski)
 • Sławomir Żurek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 


Recenzenci tomów poprzednich (od 1 do 11) wymienieni zostali w zakładce Tomy