Redakcja 2009-2016

Skład redakcyjny na kadencję 2009-2012

 
Redaktor
prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
Członkowie
prof. dr hab. Paweł Jokiel
prof. dr hab. Tadeusz Krzemiński
Sekretarz
dr Stanisław Krysiak
Rada redakcyjna
prof. nadzw. dr hab Zygmunt Maksymiuk
prof. dr hab. Stanisław Laskowski
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klajnert
prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski
prof. dr hab. Joanna Wibig

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica w latach 2013-2016 
  • Jan DEGIRMENDžIĆ (redaktor statystyczny)
  • Jolanta FISZBAK (redaktor językowy)
  • Anna MAJCHROWSKA (redaktor tematyczny)
  • Arkadiusz NIEWIADOMSKI (sekretarz)
  • Zbigniew RDZANY (redaktor naczelny)


Rada Redakcyjna Folia Geographica Physica w latach 2013-2016 

  • Paweł JOKIEL (Uniwersytet Łódzki)
  • Stanisław LASKOWSKI (Uniwersytet Łódzki) 
  • Adam ŁAJCZAK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Eva PAUDITŠOVĂ (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)