Redakcja

 

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

(od 2017 r.)

Redaktor naczelny

 • Zbigniew RDZANY

Sekretarz
 
 • Małgorzata FRYDRYCH

Kolegium redakcyjne
 
 • Jan DEGIRMENDžIĆ (redaktor statystyczny)
 • Jolanta FISZBAK (redaktor językowy)
 • Anna MAJCHROWSKA (redaktor tematyczny – geografia fizyczna, geoekologia)
 • Aleksander SZMIDT (redaktor tematyczny – GIS, kartografia cyfrowa)

Rada Naukowa Folia Geographica Physica

 • prof. zw. dr hab. Paweł JOKIEL (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. zw. dr hab. Adam ŁAJCZAK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Mgr. Ján NOVOTNẎ, PhD. (Slovenská Akademia Vied, Geografický ústav /Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
 • doc. RNDr. Eva PAUDITŠOVĂ, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
 • dr hab. Mariusz SZUBERT, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Adres RedakcjiActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica. 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, p. 136, 140; mailto: folia.geo.physica@uni.lodz.pl

Publikacje w Repozytorium UŁ: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2841