Tom 10

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Kazimierz Kłysik
 • Paweł Jokiel
 • Tadeusz Krzemiński
 • Stanisław Krysiak

Recenzent

 • Bogusław M. Kaszewski

Spis treści

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie i cel pracy.
  2. Metody opisu cyrkulacji atmosferycznej
 2. Dane i metody opracowania
  1. Dane
  2. Metodyka obiektywnej klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej dla Polski
   1. Podstawy założeń obiektywnej klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej
   2. Wyznaczanie typu cyrkulacji atmosferycznej antycyklonalnego centralnego
   3. Wyznaczanie typu cyrkulacji atmosferycznej południowego pośredniego między cyrkulacją antycyklonalną a cyklonalną
   4. Wyznaczanie typu nieokreślonego
   5. Wyznaczanie kierunkowych typów cyrkulacji atmosferycznej
  3. Metody statystyczne
 3. Porównanie klasyfikacji obiektywnej z klasyfikacją su­biektywną cyrkulacji atmosferycznej
  1. Frekwencja typów cyrkulacji atmosferycznej i rozkład ciśnienia atmosferycznego w zależności od metody klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej
  2. Przebieg roczny temperatury powietrza w zależności od typów cyrkulacji atmo­sferycznej wyznaczonych metodą obiektywną i subiektywną
 4. Częstość typów cyrkulacji atmosferycznej wyznaczonych metodą obiektywną
  1. Charakterystyka frekwencji typów cyrkulacji atmosferycznej w ujęciu statycznym
  2. Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w latach 1958-2005
 5. Transformacje typów cyrkulacji atmosferycznej
  1. Następczość typów cyrkulacji atmosferycznej
  2. Powstawanie typów cyrkulacji atmosferycznej
 6. Charakterystyka wybranych elementów meteorologicz­nych na tle cyrkulacji atmosferycznej
  1. Usłonecznienie względne na tle cyrkulacji atmosferycznej
  2. Temperatura powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej
   1. Zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w zależności od cyrkulacji atmosferycznej
   2. Międzydobowa zmienność temperatury powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej
  3. Wilgotność powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej
  4. Zróżnicowanie przestrzenne sum opadów atmosferycznych w zależności od cyrkulacji atmosferycznej
 7. Podsumowanie
 • Załącznik
 • Spis literatury
 • Wykaz najczęściej używanych skrótów
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Summary