Tom 2

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Stanisław Krysiak

Redaktor

 • Zygmunt Maksymiuk

Recenzent

 • Andrzej T. Jankowski

Spis treści

 • Przedmowa (Introduction) - (Zygmunt Maksymiuk)
 • Artykuły – Articles
  1. Paweł Jokiel - Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej (Springs, Their Environmental and Water Management Meaning)
  2. Danuta Małecka - Źródła Masywu Tatrzańskiego (Springs of the Tatra Massif)
  3. Paweł Jokiel - Podstawowe cechy reżimu wydajności wybranych źródeł karpackich (Basic Features of the Selected Carpalian Springs Yield Reginie)
  4. Zygmunt Maksymiuk, Edmund Tomaszewski - Źródła północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika (Springs of the North-Western part of the Śnieżnik Massif)
  5. Adam Bartnik, Marek Walisch - Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej (Springs of the Bystrzyca Dusznicka Drainage Basin)
  6. Zdzisław Michalczyk - Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (Springs of the Lublin Upland and the Roztocze)
  7. Danuta Małecka - Zmiany wydajności Niebieskich Źródeł - przyczyny i skutki (Yield Changes of the Niebieskie Źródła Springs - Their Reasons and Effects)
  8. Jerzy J. Małecki - Hydrochemiczna charakterystyka Niebieskich Źródeł (Hydrochemical Characteristic of the Niebieskie Źródła Springs)
  9. Janusz Burchard, Zygmunt Maksymiuk - Źródła w dorzeczu Widawki (Springs of the Widawka Drainage Basin)
  10. Piotr Moniewski - Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie (Springs of the Northern Part of the Łódź Upland and Its Economic Usage)
 • Notatki Naukowe – Reports
  1. Urszula Hereźniak-Ciotowa, Maciej Ziułkiewicz — Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki) (Chemism of the Struga Dobieszkowska (Młynówka) Spring Water)