Tom 8

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Kazimierz Kłysik
 • Paweł Jokiel
 • Tadeusz Krzemiński
 • Stanisław Krysiak

Redaktor zeszytu

 • Paweł Jokiel

Recenzent

 • Andrzej T. Jankowski

Spis treści

 • Paweł Jokiel - Zamiast wstępu - Instead of introduction.
 • Agnieszka Podstawczyńska - Okresy suche i wilgotne w Łodzi w XX wieku - Dry and wet periods in Łódź in the XXth century
 • Joanna Wibig - Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce na przykładzie Łodzi - Waves of warmth and coldness in central Poland on the example of Łódź
 • Paweł Jokiel - Zmiany, zmienność i ekstremalne sumy parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej w Łodzi w drugiej połowie XX wieku - Changes, changeability and extreme total surface evaporation and potential evapotranspiration in Łódź in 2nd half of the XXth century
 • Edmund Tomaszewski - Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania - Maximum duration of extreme summer Iow flows in central Poland and its deter-minants
 • Paweł Jokiel - Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000 - Extreme discharges of selected rivers in central Poland in 1951-2000
 • Przemysław Tomalski - Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000 - Extreme groundwater levels in central Poland in 1951-2000
 • Maciej Ziułkiewicz - Nadzwyczajne zdarzenia w infrastrukturze transportu drogowego województwa łódzkiego - Exceptional events in the infrastructure of road transport in Łódź district
 • Leopold Czarnecki, Jan Goździk - Osuwiska w województwie łódzkim i ich szczególny charakter w wyrobisku KWB „Bełchatów” - Landslides in Łódź district and their special character in KWB „Bełchatów” opencast mining