Tom 9

Redakcja naukowo-dydaktyczna

  • Kazimierz Kłysik
  • Paweł Jokiel
  • Tadeusz Krzemiński
  • Stanisław Krysiak

Recenzent

  • Krzysztof Błażejczyk

 

Efektywne albedo powierzchni miejskiej 


Autor Włodzimierz Pawlak

Promotor prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak